AMFO 2016

0
965

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
Záhorské osvetové stredisko v Senici

Tlačová správa

Názov podujatia:        AMFO 2016 – súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja
Miesto:                        Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:          štvrtok 9. júna 2016 o 16.00 hod.
                                     výstava potrvá do 3. júla 2016
Kurátor výstavy:         Mgr. art. František Tomík

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom jubilejného už 20. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO  2016“.
Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO  2016.
Poslaním krajskej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania, a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku. Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.
Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, autorov od 16 do 21 rokov a autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku.
Do tohtoročného 20. ročníka postúpilo 54 autorov – fotografov Trnavského kraja s 225 fotografickými prácami. Z toho v skupine autori nad 21 rokov 72 čiernobielych fotografií, 111 farebných fotografií a 7 multimediálnych prezentácií od 43 autorov. V skupine autori od 16 do 21 rokov 3 čiernobiele a 13 farebných fotografií od 6 autorov, v skupine autori do 16 rokov spolu 19 čiernobielych a farebných fotografií od 5 autorov.
Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. art. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania .
Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 14.00 hod. odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty .
Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutoční 9.  júna 2016 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu  v Skalici.
20. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2016 sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, Trnavského samosprávneho kraja a  Jednoty COOP Senica.
Výstava je sprístupnená verejnosti do 3. júla 2016.

Viera Juríčková
ZOS Senica

AMFO 2016 – 20. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ VÝSTAVY NEPROFESIONÁLNEJ FOTOGRAFICKEJ TVORBY TRNAVSKÉHO KRAJA

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

AUTORI NAD 21 ROKOV
Čiernobiela fotografia
1. miesto: Karol Belas, Piešťany: Na lavičke III., Na moste I., II., IV., V.
2. miesto: Jaroslav Kűhtreiber, Záhorie: Skládka 1.
3. miesto: Tomáš Bilka, Senica: Krajina v žene 1., 4.
4. miesto: Cyril Grebečí, Dechtice: Z čítanky spomienok prastarých rodičov I. – XII.

Čestné uznanie
Ernest Koppon, Vrbové: Sobranecké kúpele 1. – 3.
Ľubomír Jarábek, Senica: Fragment III., IV. z cyklu Cena za odvahu

Farebná fotografia
1. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica: Caravaggio, Kráska a zviera, Dievča z tábora,
Objatie emócie
2. miesto: Kristián Pribila UCM Trnava: Dotyk ženy 1.,
3. miesto: Jaroslav Kűhtreiber, Záhorie: Tréner 1., 3., Kone, Ricky Chaplin 1.,
Tanec 1.,  Deti 3.

Čestné uznanie
Michal Krištof, Senica: Vivat hi(storia), Vivat libri, Vivat football
Marta Chrenková, Trnava: Lesk a bieda 1., 2.
Michal Žák, Dolná Krupá: Interakcion, Moment
Tomáš Tóbik, Senica: Sliepka 2., 4.

AUTORI OD 16 DO 21 ROKOV
Farebná fotografia
Cena
Dominika Bočková Trnava: Čaro ligotu 1. – 3.

Čestné uznanie
Žofia Fodorová, Senica: Bez názvu 1. – 4.

AUTORI DO 16 ROKOV 
Farebná fotografia
Cena
Timea Hargašová, Hlohovec: Môj svet 1., 2. a Cez okno 1., 2.

Multimediálna prezentácia
Ceny bez určenia poradia
Peter Babka, Biely Kostol: Orbis pictus
Tomáš Jurovatý, Senica: Večernou Senicou
Cyril Grebečí, Dechtice:  Nezabudneme

Čestné uznanie
Veronika Bahnová, Smolenice: Dymové momentky
Peter Babka, Biely Kosto : Portréty bez retuše
 
Odborná porota
Mgr. art.  František TOMÍK,  umelecký fotograf a vysokoškolský  pedagóg, predseda
Mgr. Rudolf  LENDEL, umelecký fotograf a dlhoročný pedagóg, člen
doc. MgA. Jozef SEDLÁK, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg, člen

Fotografie z podujatia nájdete i na stránke ZOS Senica: http://www.osveta-senica.sk/fotogaleria/amfo-2016/

Predchádzajúci článokRemeslá v Malackách
Ďalší článokMedzinárodný deň detí