AMFO 2014

0
869

 

Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom kraji

Tlačová správa

Názov podujatia: AMFO 2014
Miesto:                Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:   štvrtok 12. júna 2014 o 16.00 hod.
výstava potrvá do 6. júla 2014

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom už 18. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2014“. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského a následne do celoštátneho kola súťaže.
Poslaním krajskej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji; verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania, a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku; odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.
Prihlásení autori súťažili so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií. Tiež bola v tomto roku vyhlásené NOC tematická kategória, a to Voda.
Do tohtoročného 18. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2014 postúpilo 52 autorov – fotografov Trnavského kraja s 264 fotografickými prácami.
Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov Mgr. Art. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorá rozhodla o výsledkoch, postupe do celoštátneho kola a zostavila výstavnú kolekciu fotografických prác pozostávajúcu zo 151 čiernobielych a farebných fotografií od 47 autorov. Pred vernisážou je pre účastníkov súťaže pripravený odborný rozborový seminár, ktorého lektormi budú členovia odbornej poroty
Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude i vyhodnotenie súťaže a ocenenie autorov najlepších fotografií.

Viera Juríčková, ZOS Senica

VÝSLEDKY

Skupina A (autori nad 21 rokov )
čiernobiela fotografia
1. miesto : Lucia Kuklišová, Senica za cyklus Kambodža 1-5
2. miesto : Karol Belas, Piešťany za kolekciu Na nábreží 1,2, Súznenie, Out door
3. miesto : Jaroslav Zloch, Senica za cyklus Dance emotion I-III

Čestné uznanie
Jaroslav Kűhtreiber, Záhorie za súbor Sneh v BA 1-2
Juraj Marec, Trnava za cyklus Čas bez ženy 1,3,4,5

farebná fotografia
1. miesto : Veronika Bahnová, Smolenice za kolekciu Stretnutia a príbehy I, III, Dve dámy advojčatá, Dáma s dáždnikom
2. miesto : Tomáš Tóbik, Senica za kolekciu Len trochu svetla, Neistota, Spomienka na starú tetu
3. miesto : Jaroslav Kűhtreiber, Senica za cyklus Pri vode 1-3
3. miesto : Ľubomír Jarábek, Senica za súbor Rodinné puto, Modelka za pultom

Čestné uznanie
Verner Scheibenreif, Hlohovec za kolekciu Jedno telo – jedna duša I, Krása je krehký majetok, Hľadanie strateného času
Ivan Krajčovič, Cífer za súbor Letecký deň
Marián Špajdel, Trnava za cyklus Hranice všednosti I – III
Zuzana Horváthova, Hlohovec za cyklus Maurícius – krajina chudoby a farieb 1-4

multimediálna prezentácia
Cena
Jiří Svoboda, Trnava za prezentáciu Trnavské elégie
Čestné uznanie
Ernest Koppon, Vrbové za prezentáciu Myjavsko – zima

Skupina B (autori od 16 do 21 rokov)
čiernobiela fotografia
Cena
Michal Krištof, Senica za cyklus Paris – street art 2, 4, 5, 6
Čestné uznanie
Ema Lančaričová, Trnava za súbor: Percepcia, Introspekcia, Apercepcia
Martin Záhončík, Trnava za kolekciu Z jarmoku 1-3, Krajina 1,2,4

farebná fotografia
Ceny (bez určenia poradia)
Silvia Ochránková, Hlboké za kolekciu Hra farieb, Zaostrené na krásu, Západ slnka
Lukáš Procházka, Dunajská Streda za súbor Plody zeme 1, 2. 5

Čestné uznanie
Peter Kántor, Dunajská Streda za fotografiu Jedinečný
Richard Szelle, Šamorín za fotografiu Passion

Skupina C (autori do 16 rokov)
čiernobiela fotografia
Cena
Lujza Stopková, Trnava za kolekciu Deň v ľudskom tele a Bez názvu II
farebná fotografia

Cena neudelená

Tematická kategória (voda)

čiernobiela fotografia
Cena
Marta Chrenková, Trnava za fotografiu Hemisféry II

Čestné uznanie

Jaroslav Kűhtreiber, Záhorie za súbor V zajatí ľadu I, II

farebná fotografia
Cena
Veronika Bahnová, Smolenice za súbor Voda horúceho leta a Voda technickej zimy

Čestné uznanie
Zuzana Horváthova, Hlohovec za súbor Slané rýmy I, II
Peter Babka, Biely kostol za cyklus Daždivé dni 1-8

Odborná porota

Mgr. Art. František TOMÍK, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg, predseda
Mgr. Rudolf LENDEL, umelecký fotograf a pedagóg, člen
doc. MgA. Jozef SEDLÁK, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg, člen