AMFO 2012

0
997

AMFO 2012 -16. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ VÝSTAVY NEPROFESIONÁLNEJ FOTOGRAFICKEJ TVORBY TRNAVSKÉHO KRAJA

Skupina A (autori nad 21 rokov )

čiernobiela fotografia :

    1. miesto : Jaroslav Zloch, Senica za fotografie Dance emotion 3, 4
    2. miesto : Alžbeta Stillerová, Trnava za súbor fotografií Bez názvu I- VI
    3. miesto: Dr. Ľubomír Jarábek, Senica za kolekciu Kúpeľ podľa koránu, Chlapec

z tržnice, Odchádzanie

Čestné uznanie:

prof. Ing. Milan Marônek, PhD., Trnava za cyklus Záhrada snov I-III
Edina Erdélyiová, UCM Trnava , za cyklus Ilustrácie 1-5
PhDr. Marián Špajdel, PhD., Trnava za 2 súbory fotografií Ženy islamu I-VI a (pre)litanie I-III
PaedDr. Ing. Rastislav Oslej, Senica za kolekciu Po stopách viery I –III, Tabu, Beauty I
Ervin Barczi, Šaľa za fotografie Daddy  I – III

 

farebná fotografia:

  1. miesto : RNDr. Juraj Marec, Trnava za súbor Pokojné plážové dni I-IV
  2. miesto : Radovan Samek, Senica za 2 cykly fotografií Boj o hrozno I –III, Ale som…I-III
  3. miesto : Ing. Zuzana Horváthová, Hlohovec za 2 súbory fotografií vlno-BYTIE I-III a

Škriatkovia moderny I-III

 

Čestné uznanie:

Adam Húšek, Senica za portréty A half face, Kickboxerka
Roman Flajžík, Senica za fotografie Fyziognómie tela I, IV
Dr. Ľubomír Jarábek, Senica za fotografie Symbol pokušenia, Nevinnosť a utrpenie
Veronika Bahnová, Smolenice za fotografie Na hladine I, II
PaedDr. Miroslava Balážová, Senica za cyklus Zrkadlenie mesta I-III

 

multimediálna prezentácia

Ceny (bez určenia poradia)

Ľubomír Švec, Koválovec za multimediálnu prezentáciu Bratislava – výlet do Blavy
Ernest Koppon, Vrbové za prezentáciu Mágia Malej Fatry
Andrea Boldišová, UCM Trnava za prezentáciu Iný život

 

Čestné uznanie:

prof. Ing. Milan Marônek, PhD., Trnava za prezentáciu Kulinárium
Bc. Dušan Rafaj, Trnava za prezentáciu Trnavský jarmok 2011

Skupina B (autori od 16 do 21 rokov)

čiernobiela fotografia:

Cena :

Michal Krištof, Senica za kolekciu Dnes učíme my I- III a  Teší sa na maturitu

 

Čestné uznanie:

Lujza Marečková, Senica za fotografiu Odpočinok
Janka Kristína Svetlovská, Dunajská Streda za fotografiu Bozk

 

farebná fotografia:

Cena:

Gréta Zubová, Trnava za kolekciu Chvíle lásky lačné, Keď prichádza nečakané, V pasci, Prechádzka

Čestné uznanie :

Zuzana Tvarošková, Trnava za fotografie Farebný svet a Ohnivá túžba
Tomáš Lipa, Skalica za cyklus Volanie o pomoc 1-4

Skupina C (autori do 16 rokov)

čiernobiela fotografia:

Cena

Miroslava Hačundová, Lakšárska Nová Ves za fotografie Láska, Flicking I

 

farebná fotografia:

Cena:

Richard Blaškovič, Zavar za súbor Príbeh o našom obľúbenom, veselom školníkovi l-8

 

Čestné uznanie:

Veronika Šlachtová, Trnava za kolekciu Uhol pohľadu I, II a Staré časy I, II

 

Odborná porota

Mgr. František TOMÍK, umelecký fotograf a vysokošký pedagóg, Bratislava, predseda
Mgr. Rudolf  LENDEL, umelecký fotograf a dlhoročný pedagóg, Bratislava, člen
doc. MgA. Jozef SEDLÁK, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg, člen

Predchádzajúci článokZmena otváracích hodín
Ďalší článokFestival múzeí 2012 Šurany