Oldrich Majda – Obrazy a plastiky

0
2392

Oldrich Majda sa narodil 5. apríla 1930 v Kováčovciach. V rokoch 1949-1953 študoval v Bratislave na SVŠT architektúru a na VŠMU scénografiu. Do roku 1970 pracoval v rôznych novinách a časopisoch ako technický a výtvarný redaktor, v období, normalizácie“ (1970 – 1990) ako maliar v Dekoračných dielňach Slovenského národného divadla v Bratislave. V tomto období mal zakázané svoje diela vystavovať.
Maľovaniu a užitej grafike sa venoval od svojich študijných rokov. Maľoval krajiny, zátišia i portréty olejom, pastelom a akvarelom. Ilustroval viaceré knižné tituly. Venoval sa aj tvorbe figurálnych plastík z dreva.
Od roku 1990 uskutočnil takmer štyri desiatky samostat-ných výstav doma i v zahraničí ( Bratislava, Rajec, Šahy, Banská Bystrica, Nitra, Topoľčany, Dunajská Streda, Skalica – Slovenská republika, Viedeň – Rakúsko, Tubingen – Nemecko, Vesoul – Francúzsko, Osaka – Japonsko, Praha – Česká republika).