100 rokov TJ SOKOL v Skalici – výzva

0
298
archív Záhorského múzea v Skalici

Už pred prvou svetovou vojnou boli v Skalici snahy o založenie Telovýchovnej jednoty Sokol. K ich zavŕšeniu prišlo po ukončení vojny a niekoľko dní po vzniku Československej republiky – 10. novembra 1918 – začala jednota ako prvá na Slovensku oficiálne fungovať.
Záhorské múzeum v Skalici spolu s TJ Sokol Skalica pripravuje k 100. výročiu založenia TJ Sokol výstavu, ktorá by priblížila princípy sokolskej myšlienky, ale predovšetkým jej históriu a pôsobenie v Skalici. V roku 1922 si členská základňa Sokola svojpomocne vybudovala Sokolovňu (prvú na Slovensku) prestavbou bývalej mliekarne a sústredil sa v nej popri športe a cvičení široký okruh aktivít kultúrno-spoločenského života mesta. Po zrušení spolku a jeho činnosti v roku 1938 prišlo ku krátkemu obnoveniu po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945, no od roku 1948 bola na dlhé obdobie opäť zakázaná. So zmenou politicko-spoločenských pomerov TJ Sokol v Skalici 31. januára 1991 obnovil svoju činnosť – už bez budovy Sokolovne.

Obraciame sa na Vás s prosbou o zapožičanie predmetov súvisiacich s činnosťou TJ Sokol v Skalici a okolí (sokolskú uniformu, prípadne jej súčasti, cvičebné oblečenie – úbory a ich súčasti, cvičebné náradie, odznaky, propagačné predmety sokolskej myšlienky, jej predstaviteľov, sokolských zletov, fotografie, články, letáky, plagáty, pozvánky, pamätnice). Týka sa to i činnosti TJ Sokol po obnovení v roku 1991.

Kontakt:
Záhorské múzeum v Skalici
Námestie slobody 13
909 01 Skalica
tel: +421 (0)34/664 4230
+421 (0)34/664 4253
mail: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
zahorskemuzeum@zupa-tt.sk
web: www.zahorskemuzeum.sk

Kontaktné osoby: PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka; Mgr. Eva Svíbová, kustódka, Mgr. Róbert Svíba, vedúci oddelenia zbierok

Reportáž skalickej mestskej televízie k výročiu a pripravovanej výstave:
Správy zo Skalice – Sokol 7.2.2018

Predchádzajúci článokOsobnosti Skalice
Ďalší článokZáhorie 4/2017