100 rokov TJ Sokol Skalica

0
562

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
TJ Sokol Skalica
 
Tlačová správa

Názov podujatia:      100 rokov TJ Sokol Skalica
Miesto:                     Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:        sobota 8. decembra 2018 o 15.00 hod.
Kurátorka výstavy: PhDr. Viera Drahošová

Výstava potrvá do 25. februára 2019.

Výstava bude realizovaná pri príležitosti 100. výročia založenia Telovýchovnej jednoty Sokol, ktorá vznikla niekoľko dní po vzniku Československej republiky – 10. novembra 1918 –  ako prvá na Slovensku. Záhorské múzeum v Skalici výstavu pripravilo spolu s TJ Sokol Skalica. Jej zámerom je priblížiť princípy sokolskej myšlienky, ale predovšetkým históriu a pôsobenie TJ Sokol v Skalici. V roku 1922 si členská základňa Sokola svojpomocne vybudovala sokolovňu (prvú na Slovensku) prestavbou bývalej mliekarne a slávnostne ju otvorila 10. septembra 1922. Sústredil sa v nej popri športe a cvičení široký okruh aktivít kultúrno-spoločenského života mesta. Po zrušení spolku a jeho činnosti v roku 1938 prišlo ku krátkemu obnoveniu po skončení druhej svetovej vojny v roku 1946, no od roku 1948 bol na dlhé obdobie opäť zakázaný. So zmenou politicko-spoločenských pomerov TJ Sokol v Skalici 31. januára 1991 obnovila svoju činnosť a patrila opäť k prvým na Slovensku, ktoré sa snažili pozdvihnúť sokolský život. Už v roku 1994 organizovala v Skalici oblastný zlet a svoju životaschopnosť dokázala najmä úspešne zvládnutými 2. sokolskými telovýchovnými slávnosťami v roku 2004. Tvorí hlavnú posilu pri zletových skladbách, ktorými sa na všesokolských zletoch prezentuje slovenské sokolské hnutie. Poskytuje možnosti pre športové vyžitie všetkým vekovým kategóriám.
Výstava prinesie množstvo zaujímavých informácií o histórii i súčasnosti TJ Sokol a tvoriť ju budú panely s textami a fotografiami, ktoré doplnia trojrozmerné exponáty súvisiace s činnosťou TJ Sokol v Skalici; sokolská zástava z roku 1938, sokolské uniformy, cvičebné oblečenia, odznaky, propagačné predmety sokolskej myšlienky, sokolských zletov, množstvo fotografií, plagátov a dokumentácie. Ďakujeme spolu s výborom TJ Sokol za spoluprácu pri jej tvorbe všetkým, ktorí sa na našu výzvu prihlásili s dokumentmi a predmetmi z rodinných archívov. Výstava bude otvorená v rámci Osláv 100. výročia TJ Sokol Skalica, súčasťou ktorých bude po otvorení výstavy športová akadémia v Dome kultúry v Skalici so stretnutím priaznivcov Sokola a jeho členov zo slovenských i moravských sokolských žúp.

Reportáž TVS Skalica z podujatí:

Reportáže Skalickej mestskej televízie:

Záhorské múzeum pripravilo pri príležitosti storočnice reprezentačnú výstavu 100 rokov TJ Sokol Skalica. Oplatí sa navštíviť.

Záhorské múzeum pripravilo pri príležitosti storočnice reprezentačnú výstavu 100 rokov TJ Sokol Skalica. Oplatí sa navštíviť.

Uverejnil používateľ Skalická mestská televízia Streda 19. decembra 2018

https://www.facebook.com/Skalick%C3%A1-mestsk%C3%A1-telev%C3%ADzia-211571479413997/

 

Predchádzajúci článokPredvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici 2018
Ďalší článokMilica Lustigová-Bunčáková: Neznáma literátka Mária Holuby