1. máj v Skalici objektívom Fridricha Leopolda Slatinského

0
448
Stavanie mája pred Teklou, 1958. Foto: F. L. Slatinský, archív Záhorského múzea v Skalici

Záhorské múzeum získalo od rodiny Slatinských časť fotografickej pozostalosti Fridricha Leopolda Slatinského, ktorý objektívom svojho fotoaparátu veľmi rád mapoval Skalicu, jej život a premeny. Časť jeho fotografií bola s úspechom prezentovaná na výstave Skalica 1950 – 1980 v múzeu a tiež v monografii Skalica, ktorá vyšla v roku 2014.

Dnes  sme vybrali niekoľko záberov prvomájových osláv.

Viac o F. L. Slatinskom a osudoch jeho rodiny píše PhDr. Peter Brezina v článku: http://www.zahorskemuzeum.sk/o-firmach-rodiny-slatinskych-v-senici/