Žili v Skalici – Miroslav Sylla, Ján Blaha

Žili v Skalici – Miroslav Sylla, Ján Blaha

Reportáž Televízie Skalica k výstave Žili v Skalici, časť venovaná Miroslavovi Syllovi:

https://www.youtube.com/watch?v=xrnH8ue1b-g

Reportáž Televízie Skalica k výstave Žili v Skalici, časť venovaná Jánovi Blahovi:

https://www.youtube.com/watch?v=QAyglZp-7go

Podobné články