Múzeum v Kopčanoch

0
3364
Foto: Róbert Svíba

Expozícia múzea v Kopčanoch vznikla v rámci cezhraničného projektu v priestoroch bývalej renovovanej kaplnky na prízemí objektu žrebčína. Hlavný dôraz je kladený na výsledky archeologického výskumu v obci, predovšetkým však najnovších výskumov Kostola sv. Margity Antiochijskej. Ďalšia časť expozície mapuje históriu obce s prihliadnutím na jej najvýznamnejšie etapy a osobnosti – obdobie za Coborovcov, Habsburgovcov a T. G. Masaryka.

Aktuality o Múzeu v Kopčanoch môžete sledovať na jeho stránke na sociálnej sieti: https://www.facebook.com/pg/M%C3%BAzeum-v-Kop%C4%8Danoch-824622874381979/about/?ref=page_internal.

Návštevu múzea je potrebné dohodnúť vopred u lektorky Mgr. Lucie Pecinovej na tel. čísle +41 (0)908 550 291 alebo na Obecnom úrade v Kopčanoch, telefónne číslo +421 (0)34 668 12 25, email obec@kopcany.sk.
Vstup do expozície je voľný.

Kopčany - expozícia
Kopčany - expozícia