Piatok, september 22, 2017

Kontakt

Kontaktné údaje

adresa:
Námestie slobody 13
909 01 Skalica

tel:
+421 (0)34/664 4230
+421 (0)34/664 4253

fax: 
+421 (0)34/664 4230

zamestnanci:
PhDr. Viera Drahošová – riaditeľka Záhorského múzea, archeologička
PhDr. Peter Michalovič – zástupca riaditeľky, muzikológ
PhDr. Róbert Bača – archeológ, kustód
Denisa Chocholáčková – lektorka, účtovníčka
Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD. – etnologička, kustódka
PhDr. Richard Drška – historik, kustód
Blanka Harnošová – lektorka, účtovníčka (na MD)
Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D. – historik
Mgr. Anna Palkovičová – knihovníčka
Mgr. Olga Petrovičová – ekonómka
Mgr. Eva Svíbová – kustódka
Mgr. Róbert Svíba – vedúci oddelenia zbierok
Jaroslav Markuš – údržbár, konzervátor
Tatiana Novomestská – upratovačka

e-mail:
zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk

zahorskemuzeum@zupa-tt.sk

číslo účtu:
Štátna pokladnica 7000500998/8180
IBAN: SK2481800000007000500998
GPS:
48°50´46.46″ S
17°13´47.54″ V

Návštevné hodiny

Expozícia Záhorského múzea

Galéria Júliusa Koreszku
Rotunda svätého Juraja
Výstavy

jún – september
pondelok – piatok: 8.00 – 16.00
sobota: 10.00 – 14.00
nedeľa: 14.00 – 18.00

október – máj

pondelok – piatok: 8.00 – 16.00
sobota – nedeľa: na telefonickú objednávku min. 3 dni vopred

Vstupné:

Expozícia …………………………………………………………..     1,50 €
deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia ………………….. 1,00 €

Rotunda sv. Juraja ………………………………………………..     1,50 €
deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia ………………….. 1,00 €

Výstavy ……………………………………………………   zdarma

Zdarma
: deti do 6 rokov, pedagogický dozor skupín (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
držiteľ preukazu ZŤP a jeho sprievodca, držiteľ preukazu Zväzu múzeí na Slovensku + 3 osoby, držiteľ preukazu Asociácie múzeí a galérií v Českej republike + 3 osoby, držiteľ preukazu ICOM, držiteľ novinárskeho preukazu, držiteľ preukazu vojnového veterána (* po preukázaní sa príslušným preukazom)

Prehliadka mimo otváracích hodín……………. 100% príplatok k vstupnému

Lektorský výklad
pre školské skupiny ……………………. zdarma
pre objednané skupiny a jednotlivcov v stálej expozícii Záhorského múzea
v slovenskom jazyku …………………… 2,50 €

Fotografovanie priestorov múzea
- expozícia a galéria (návštevníci) …………..  3,50 €
Filmovanie priestorov múzea – expozícia a galéria
(návštevníci) ………………..  5,00 €

Bádateľské služby
Štúdium predmetov, nálezov a správ
a) na vedecké účely po predložení písomnej žiadosti alebo
potvrdenia vysielajúcej organizácie  …………..   zdarma
b) na komerčné účely …………………………….. 3,30 €

Xerokópie
A4 – 1 strana …………………………………    0,15 €
obojstranne ………………………………….      0,20 €
A3 – 1 strana …………………………………   0,20 €
obojstranne ………………………………….   0,25 €
Digitalizačné služby
digitálna fotografia / sken zbierkového predmetu, dokumentu:
a) vedecké účely – A4 alebo 1 predmet …………………… 1,00 €
b) komerčné účely – A4 alebo 1 predmet …………………. 3,30 €

kompilácia na CD / DVD …………………………………………+ 3,50 €