štvrtok, október 26, 2017
Úvod Kontakt

Kontakt

Kontaktné údaje

adresa:
Námestie slobody 13
909 01 Skalica

tel:
+421 (0)34/664 4230
+421 (0)34/664 4253

fax: 
+421 (0)34/664 4230

zamestnanci:
PhDr. Viera Drahošová – riaditeľka Záhorského múzea, archeologička
PhDr. Peter Michalovič – zástupca riaditeľky, muzikológ
PhDr. Róbert Bača – archeológ, kustód
Denisa Chocholáčková – lektorka, účtovníčka
Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD. – etnologička, kustódka
PhDr. Richard Drška – historik, kustód
Blanka Harnošová – lektorka, účtovníčka (na MD)
Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D. – historik
Mgr. Anna Palkovičová – knihovníčka
Mgr. Olga Petrovičová – ekonómka
Mgr. Eva Svíbová – kustódka
Mgr. Róbert Svíba – vedúci oddelenia zbierok
Jaroslav Markuš – údržbár, konzervátor
Tatiana Novomestská – upratovačka

e-mail:
zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
zahorskemuzeum@zupa-tt.sk

číslo účtu:
Štátna pokladnica 7000500998/8180
IBAN: SK2481800000007000500998

VstupnéExpozícia Záhorského múzea s Galériou Júliusa Koreszkuplné vstupné ………………………………………………………………………  1,50 €
znížené vstupné – deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia ………… 1,00 € Rotunda sv. Juraja

plné vstupné ………………………………………………………………………. 1,50 €
znížené vstupné – deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia ………… 1,00 €

Výstavy .…………………………………………………………………………….  zdarma

Od poplatkov za vstup do múzea sú oslobodení:

– deti do 6 rokov, pedagogický dozor skupín (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), držiteľ preukazu ZŤP a jeho sprievodca, držiteľ preukazu Zväzu múzeí na Slovensku + 3 osoby, držiteľ preukazu Asociácie múzeí a galérií v Českej republike + 3 osoby, držiteľ preukazu ICOM, držiteľ novinárskeho preukazu, držiteľ preukazu vojnového veterána (* po preukázaní sa príslušným preukazom)

Prehliadka mimo otváracích hodín: V prípade záujmu o vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné objednať sa minimálne tri dni vopred a k bežnému vstupnému je pripočítaný príplatok 100 % ceny  vstupného.

Lektorský výklad

Pre školské skupiny je lektorský výklad poskytovaný zdarma.
Pre objednané skupiny a jednotlivcov (v rámci i mimo otváracích hodín) v stálej expozícii Záhorského múzea v slovenskom jazyku ………………………………. 2,50 €

Fotografovanie priestorov stálej expozície múzea s Galériou Júliusa Koreszku (návštevníci)  3,50 €

 Filmovanie priestorov stálej expozície múzea s Galériou Júliusa Koreszku (návštevníci)  5,00 €

 Služby poskytované v Záhorskom múzeu v Skalici

 Xerokópie (čierno-biele)
A4 – 1 strana ……………………………………………………………………… 0,15 €
obojstranne ……………………………………………………………………….  0,20 €
A3 – 1 strana ……………………………………………………………………… 0,20 €
obojstranne ……………………………………………………………………….  0,25 €

Digitalizačné služby
digitálna fotografia/sken zbierkového predmetu, dokumentu:
a) vedecké účely – A4 alebo 1 predmet ………………………………… 1,00 €
b) komerčné účely – A4 alebo 1 predmet ……………………………… 3,30 €
kompilácia na CD / DVD ………………………………………………..  + 3,50 €

 Bádateľské služby
Štúdium predmetov, nálezov a správ; štúdium v knižnici múzea:
a) na vedecké účely po predložení písomnej žiadosti alebo potvrdenia vysielajúcej organizácie  ………………………………………………………………………. zdarma
b) na komerčné účely …………………………………………………………. 3,30 €

Cenník poplatkov Záhorského múzea v Skalici
Bádateľský poriadok Záhorského múzea v Skalici
GPS:
48°50´46.46″ S
17°13´47.54″ V