Piatok, júl 28, 2017
2017

53 titulov sa uchádza o víťazstvo v ankete Kniha Záhoria 2016

V Záhorskej knižnici v Senici je od 18. júla 2017 vystavených 53 kníh s ambíciou získať v 9. ročníku čitateľskej ankety titul „Kniha Záhoria 2016“. Hlasovať o nich možno vo verejných knižniciach i na internete. Výsledky oficiálne vyhlásia v Senici na jeseň.

O víťazovi rozhodnú čitatelia, ktorí knihám dajú hlas vo verejných knižniciach Záhoria odovzdaním hlasovacieho lístka v prospech vybraného titulu, alebo hlasovaním prostredníctvom internetu na webových stránkach spoluorganizátorov ankety. Sú nimi Záhorská knižnica v Senici, mestá Senica, Skalica, Holíč, Záhorské múzeum v Skalici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici a Mestské centrum kultúry v Malackách. Ktoré tituly sa zaradili medzi súťažiace? Výlučne knihy, ktorým nechýba medzinárodné knižné označenie ISBN, sú pritom o Záhorí, o Záhorákoch, zo Záhoria, alebo od autorov či vydavateľov pôvodom zo Záhoria alebo na Záhorí žijúcich. Knihy do súťaže navrhli čitatelia, vydavatelia, autori, spolutvorcovia, tlačiarne, sponzori alebo investori. Ak splnili všetky anketou stanovené podmienky a sú pritom z produkcie v roku 2016, možno o nich hlasovať. Internetové hlasovanie organizátori zabezpečili technicky tak, aby nemohlo byť zneužité opakovaným hlasovaním z jednej elektronickej adresy.

Súťaž je už tradične zdravou rivalitou obcí a miest ako podporovateľov knižnej produkcie, podnecuje zdravý lokálpatriotizmus, vlastenectvo i hrdosť na významných rodákov a dosiahnuté úspechy. V ankete sú tohto roku knihy z Malaciek, Skalice, Senice, Holíča, Sobotišťa, Plaveckého Podhradia, Plaveckého Štvrtka, z Lamača i ďalších miest a obcí.

Súťažiace tituly predstavujú tiež množstvo výnimočných osobností spojených so Záhorím. Sú nimi napríklad i cisárovná Mária Terézia, básnik Pavol Országh Hviezdoslav, novinár, kňaz a národný buditeľ Jozef Miloslav Hurban (200-ročnicu od jeho narodenia si celý rok pripomíname), alebo jeho syn spisovateľ, novinár i politik Svetozár Hurban Vajanský, ktorý sa v Hlbokom narodil pred 170 rokmi, ale i menej známe okolnosti zo života exilového básnika Rudolfa Dilonga… Cenné je, že aj z hľadiska poznávania krás Slovenska súťažia i knihy a brožúry o pútnických miestach, sakrálnych stavbách, turistických trasách a zaujímavých častiach prírody. Zastúpená je beletria, poézia, rozprávky, spomienky pamätníkov. Medzi populárno-náučnými publikáciami nachádzame i príručku pre účtovníkov, knižku o menej známych osobnostiach odboja, vedy, katalógy k výstavám výtvarníkov, zborník s víťaznými prácami z celoštátnej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 i knihu o remeslách a živnostiach.

Tematicky súťažia knihy venované hasičským zborom, hudobníkom, poľovníkom, výtvarníkom, literátom i fotografom.

V doterajších ôsmich ročníkoch ankety súťažilo spolu 347 kníh. V 1. ročníku sa Knihou Záhoria 2008 stal titul Ján Náhlik – Fotografie od Dany Janáčkovej. V 2. ročníku bola Knihou Záhoria 2009 kniha básní Zdenky Lacikovej S krídlami básne. Treťou Knihou Záhoria 2010 sa stala publikácia Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského. Za 4. Knihu Záhoria 2011 hlasujúci zvolili Encyklopédiu Suchohradu Dimburka, v 5. ročníku Knihou Záhoria 2012 bolo Jabuoňické všelico 1262 – 1212, šiestym titulom Kniha Záhoria 2013 sa pýši kniha Dušana Krivského Blb nového typu. V 7. ročníku získala titul Kniha Záhoria 2014  Habánka od Vojtecha Czobora a vlani pri rekordnej účasti 62 súťažiacich zvíťazila a Knihou Záhoria 2015 sa stala Senica v nostalgii pohľadníc od Petra Brezinu a Jána Petra. Kto sa medzi víťazov zaradí v 9. ročníku?

Čitateľská anketa o Knihu Záhoria 2016, ktorá minulý týždeň odštartovala hlasovaním o 53 navrhnutých tituloch, je jedinou anketou, v ktorej nerozhodujú posudky recenzentov, odborných porôt, grafikov alebo knihovníkov. O víťazovi rozhodnú čitatelia. Hlasovať možno do konca septembra 2017. Výsledky vyhlásia organizátori v októbri tohto roku v Záhorskom múzeu v Skalici za účasti autorov a vydavateľov víťazných kníh.

ZÁHORSKÁ KNIŽNICA SENICA

Link pre hlasovanie: http://zahorskakniznica.eu/index.php/2-uncategorised/995-kniha-zahoria-2016-nominacie-a-hlasovanie#hlasovanie

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tlačová správa

Názov podujatia:     PUTOVANIE SKALICKOU HISTÓRIOU – DUCHOVNÝ ŽIVOT V SKALICI
Miesto:                    Jezuitský kostol v Skalici
Dátum konania:      štvrtok 27. júla 2017 o 17.00 hod.

K 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Skalici pozýva Mesto Skalica spolu so Záhorským múzeom v Skalici na už 7. diel cyklu Putovanie skalickou históriou, ktorý je venovaný duchovnému životu v tomto meste.

Duchovný život v Skalici v historickom priereze priblížia viacerí historici a publicisti. Stredovekým náboženským životom v meste, ako i dnes už zaniknutou židovskou náboženskou obcou a zborom Jednoty bratskej prevedie návštevníkov odborný pracovník Záhorského múzea v Skalici ThLic. Martin Hoferka, Th.D. Pôsobenie náboženských rádov od františkánov, ktorí prišli do mesta v 15. storočí až po milosrdných bratov, ktorí prišli do Skalice v závere 18. storočia, priblíži Mgr. Ľudovít Košík. Stavebný vývoj sakrálnych pamiatok s dôrazom na obdobie gotiky a baroka osvetlí Mgr. Martin Surový. O vzniku a vzostupe evanjelického cirkevného zboru porozprávajú ThDr. Peter Švehla, zborový farár a Mgr. Peter Chmurčiak. Záver programu za účasti všetkých účinkujúcich bude patriť živým tradíciám v dvoch najpočetnejších kresťanských cirkvách.

V hudobnom programe podujatia vystúpia Timotej Kyselica (hra na organe), Alžbeta Michalovičová (spev) a spevokol evanjelického cirkevného zboru. Moderátorkou programu bude Jana Koutná.

S ľútosťou sme obdržali správu, že dňa 3. júla 2017 nás navždy opustil maliar, výtvarník, ilustrátor, autor tapisérií Viktor Holečko. Posledná rozlúčka sa uskutočnila 12. júla 2017 v bratislavskom krematóriu.

Viktor Holečko sa narodil 26. novembra 1938 v Košiciach. V rokoch 1954-58 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave na oddelení keramiky u profesora Teodora Lugsa. Po jej ukončení pokračoval v štúdiu výtvarnej výchovy v rokoch 1958-1962 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave u profesora Eugena Lehotského. Bol členom Slovenskej výtvarnej únie a Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska. Žil a tvoril v Studienke.

Pripomeňme si ho rozhovorom, ktorý bol uverejnený v časopise Záhorie v roku 2008.

Rozhovor s maliarom Viktorom Holečkom

Reportáž Televízie Skalica k výstave Žili v Skalici, časť venovaná Miroslavovi Syllovi:

https://www.youtube.com/watch?v=xrnH8ue1b-g

Reportáž Televízie Skalica k výstave Žili v Skalici, časť venovaná Jánovi Blahovi:

https://www.youtube.com/watch?v=QAyglZp-7go

Radlinský-oslavy pozvanka_Strana_2

 

Sobotňajší program podujatia sa uskutoční v priestoroch Obecného úradu v Kútoch.

Tlačová správa

Názov podujatia: PUTOVANIE SKALICKOU HISTÓRIOU – HUDBA V SKALICI
Miesto:                Kino Sloboda v Skalici
Dátum konania:   štvrtok 22. júna 2017 o 17.00 hod.

K 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Skalici pozýva Mesto Skalica spolu so Záhorským múzeom v Skalici na už 6. diel cyklu Putovanie skalickou históriou, ktorý je venovaný hudbe v tomto meste.
V úlohe prednášateľov sa predstavia dvaja muzikológovia. Mgr. Ladislav Kačic, PhD., vedecký pracovník Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v Bratislave sa bude venovať životu a dielu františkánskeho hudobného skladateľa P. Paulína Bajana.
PhDr. Peter Michalovič zo Záhorského múzea v Skalici prednesie tému Osobnosti hudobného života v Skalici. V prednáške sa bude venovať viacerým žánrom, klasickej, populárnej i ľudovej hudbe, ktorú charakterizuje v Skalici trojica osobných priateľov z detstva, ale predovšetkým trojica významných osobností hudobného života: dr. Janko Blaho (1901), František Krištof Veselý (1903) a Ferenc Buchta (1902). Prednáška bude spestrená hudobnými a audiovizuálnymi ukážkami spomínanej trojice interpretov. V podobe živých vstupov zaznejú tiež takmer neznáme skladby hudobných skladateľov miestnej proveniencie, alebo skladby venované osobnostiam spojeným so Skalicou (Milan Lichard, Jozef Hrivňák ap.), ktoré zatiaľ ležali ukryté v štátnych i súkromných archívoch.
Moderátorkou bude Michaela Hazlingerová a v kultúrnom programe sa predstaví menšia dychová hudba zo Skalice Veselá Zevelanka a duo Roman Blaha – klavír a Peter Michalovič – husle.

Reportáž Televízie Skalica z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=uZbFmBoM5sc

Foto: Róbert Svíba

V stredu 31. mája 2017 sa pracovníci Záhorského múzea v Skalici zúčastnili odbornej exkurzie do mesta Znojmo. V rámci nej navštívili expozície Juhomoravského múzea v priestoroch minoritského kláštora (pravekí poľnohospodári, živá a neživá príroda, čierne remeslo, zbrane Orientu), Znojemského hradu a Rotundu sv. Kataríny. Po nasledujúcej prehliadke mesta absolvovali výklad v Louckom kláštore, ktorý sprístupňuje firma Znovín, a.s.

V rámci starostlivosti o zbierky Záhorského múzea v Skalici plánovite pristupujeme k reštaurovaniu významnejších zbierkových predmetov. Cínová kanvica pochádza z najstarších prírastkov historického fondu a dlhodobo bola súčasťou Stálej expozície Záhorského múzea. Jej stav vyžadoval ošetrenie a z Fondu na podporu umenia boli získané finančné prostriedky na jeho realizáciu.
Pri reštaurovaní cínovej kanvice zo Skalice datovanej do II. polovice 15. – I. tretiny 16. storočia zo zbierok Záhorského múzea (rozmery: výška 25 cm, šírka dna 17 cm, šírka pri ústí hrdla 12 cm) išlo primárne o prinavrátenie pôvodných hodnôt uvedenému predmetu. Kanvica bola totiž značne poškodená, chýbala zadná časť kanvice a jej bočnej steny, chýbalo tiež ozdobné zakončenie vrchnáka a celý povrch bol pokrytý povlakom koróznych splodín.
Na základe týchto skutočností bola kanvica podrobená reštaurátorským úkonom, ktorých cieľom bolo zistenie pôvodného materiálu a postupu výroby a odstránenie koróznych vrstiev. V počiatočnej fáze skúmania kovových vzoriek došlo k zisteniam o rozsahu poškodenia štruktúry samotného kovu, ktorý následne neumožňoval aplikovať pôvodne plánované doplnenie chýbajúcej časti kanvice, bez výraznejšej deštrukcie pôvodného korpusu. Vzhľadom na to, po dohode s reštaurátorom bol modifikovaný postup konzervovania a reštaurovania tak, že kanvica bola odmastená, odstránené korózne vrstvy, nečistoty, najviac poškodené časti boli konsolidované, spevnené a zakonzervované.
Garantom reštaurovania bol akademický sochár Stanislav Kožela.
Po reštaurovaní predmet môže opäť plniť prezentačnú funkciu v rámci stálej expozície múzea. Zároveň treba vyzdvihnúť, že ide o jeden z mála artefaktov hlásiacich sa svojím tvaroslovím do neskorého stredoveku, čím sa radí k najstarším predmetom historických zbierok múzea.
Projekt reštaurovania podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské osvetové stredisko v Senici
Záhorské múzeum v Skalici

Tlačová správa

Názov podujatiaAMFO 2017 – súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja
Miesto:                 Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:    vernisáž v piatok 9. júna 2017 o 16.00 hod.
                              výstava potrvá do 2. júla 2017

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom už 21. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2017“. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2017.
Poslaním krajskej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania, a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku. Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.
Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku.
Do tohtoročného 21. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2017 postúpilo 51 autorov – fotografov Trnavského kraja s 227 fotografickými prácami. Z toho v skupine autori nad 21 rokov 70 čiernobielych fotografií, 86 farebných fotografií a 9 multimediálnych prezentácií od 39 autorov. V skupine autori od 16 do 21 rokov 27 čiernobielych a 13 farebných fotografií od 8 autorov, v skupine autori do 16 rokov spolu 6 čiernobielych a 16 farebných fotografií od 4 autorov. Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy MgA. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania.
Slávnostné otvorenie výstavy, s kultúrnym programom, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutoční 9. júna 2017 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu v Skalici. Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 14.00 hod. odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty. Výstava je sprístupnená verejnosti do 2. júla 2017 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici.
Tohtoročný 21. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2017 sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, Trnavského samosprávneho kraja a Jednoty COOP Senica.

Viera Juríčková
ZOS Senica

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

AUTORI NAD 21 ROKOV

Čiernobiela fotografia

  1. miesto: Viliam Procházka, Trnava: Dážď 2. – 4.
  2. miesto: Juraj Marec, Trnava: Salaš I. – IV.
  3. miesto: Roman Tibenský, Piešťany: Spomienky I. – XI.

Čestné uznanie:
Milan Marônek, Trnava:  Highway to Heaven (Nebeská diaľnica), The Two Towers
(Dve veže), Greetings from the Future (Pozdrav z budúcnosti)
Stanislav Fehér, Skalica:  Vzlínanie, Na druhej strane
Karol Belas, Piešťany:     Pod stromom I. – III.
Lucia Kuklišová, Senica: Materstvo I., II.

Farebná fotografia

  1. miesto: Stanislav Fehér, Skalica: Constance, Eva, Desiré, Na prahu, Za prahom
  2. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica: Splynutie s abstrakciou, Pocta umelcovi
  3. miesto: Magda Vrábelová, Galanta: Misterioso 1. – 4.
  4. miesto: Katarína Cinová, UCM Trnava: Love’s secret I., II., Medúza, Zaslepená/Blinded

Čestné uznanie:
Beáta Machajdová, Vlčkovce: Ľadovcová brána, Ľadovec
Matúš Benian, Galanta:           Zber medu I., II., IV.
Marian Holenka, Častkov:      Apokalypsa na rybníku I., III., V.
Ján Ševeček, Trnava:              Miešanie svetiel a pohybu II., III., IV.

AUTORI OD 16 DO 21 ROKOV
Čiernobiela fotografia

Cena:
Petra Bašnáková, Chtelnica: Človek – osobnosť I. – IV., Vnútro človeka I., II., Pohľad do
budúcna IV.

Čestné uznanie:
Lenka Janíčková, Trnava:   Mestá v ľuďoch I. – III., Objekt a prostredie I., II.,
Svetlá a tiene mesta I.
Viktória Suchánová, Trstín: Múza, Medzi štyrmi očami

Farebná fotografia
Cena:
Hana Ševčíková, Senica: V obraze, Portrét I., Pastelové, Klietkový chov

Čestné uznanie:
Petra Bašnáková, Chtelnica: ECHOES I. – IV.

AUTORI DO 16 ROKOV

Čiernobiela fotografia
Cena:
Timea Hargašová, Hlohovec: Jeseň II. – IV.

Farebná fotografia
Cena:
Filip Kalka, Koválov: Motorkárka I., II., Ekológia I., II., Kvety I., II., Domček pre červíka,
Bez názvu, Pred večerou

Čestné uznanie:
Anna Prokešová, Senica:       Zmorená životom, Cestou, necestou
Olívia Vaszká, Horná Potôň: Menu – u pavúkov mucha, Modráčik únikový, Križiak obyčajný

Multimediálna prezentácia

Ceny bez určenia poradia:
Ernest Koppon, Vrbové:     Akatist
Milan Marônek, Trnava:     Souvenir of China
Ľubomír Švec, Koválovec: Odovzdávanie hasičského auta

Čestné uznanie:
Peter Babka, Biely Kostol: Pamäť fotografie
Michal Krištof, Senica:      Bratislava
Karol Križan, Trnava:        Bitka o Bratislavu

Odborná porota
MgA. František TOMÍK, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg, predseda
Mgr. Rudolf LENDEL, umelecký fotograf a dlhoročný pedagóg, člen
doc. MgA. Jozef SEDLÁK, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg, člen

Vystavujúci autori

Autori nad 21 rokov

Peter BABKA, Biely Kostol
Štefan BALÁŽ, Galanta
Karol BELAS, Piešťany
Matúš BENIAN, Galanta
Katarína CINOVÁ, UCM Trnava
Stanislav FEHÉR, Skalica
Ladislav GYÖRÖG, Dolné Saliby
Marian HOLENKA, Častkov
Ľubomír JARÁBEK, Senica
Ladislav KERTÉSZ, Kútniky
Ernest KOPPON, Vrbové
Michal KRIŠTOF, Senica
Karol KRIŽAN, Trnava
Lucia KUKLIŠOVÁ, Senica
Jaroslav KÜHTREIBER, Záhorie
Vladimír LUŽINSKÝ,  Chtelnica
Beáta MACHAJDOVÁ, Vlčkovce
Juraj MAREC, Trnava
Lujza MAREČKOVÁ, Senica
Milan MARÔNEK, Trnava
Gabriel MEGÖ, Galanta
Gabriel MOLNÁR, Dunajská Streda
Július NAGY, Dunajská Streda
Michal OVEČKA, Štefanov
Roland PAPP, Diakovce
Viliam PROCHÁZKA, Trnava
Rudolf PUSS, Šamorín
Dušan RAFAJ, Trnava
Jiří SVOBODA, Trnava
Elena ŠELIGOVÁ, Senica
Ján ŠEVEČEK,Trnava
Ľubomír ŠVEC, Koválovec
Roman TIBENSKÝ, Piešťany
Tomáš TÓBIK, Senica
Yvet TÓTH, Častkov
Magda VRÁBELOVÁ, Galanta
Peter VRÁBLIK, Trnava
Július VONTSZEMÜ, Dunajská Streda

Autori 16-21 rokov
Petra BAŠNÁKOVÁ, Chtelnica
Timea BARCZIOVÁ, Ohrady
Lenka JANÍČKOVÁ, Trnava
Barbora JURČOVÁ, Trnava
Kitti KATONA, Kostolné Kračany
Viktória SUCHÁNOVÁ, Trstín
Hana ŠEVČÍKOVÁ, Senica
Dóra TILAJCSÍKOVÁ, Vrakúň

Autori do 16 rokov
Timea HARGAŠOVÁ, Hlohovec
Filip KALKA, Koválov
Anna PROKEŠOVÁ, Senica
Olívia VASZKÁ, Horná Potôň

Zoznam súťažných multimediálnych prezentácií 
Peter Babka: Pamäť fotografie
Ernest Koppon : Akatist
Karol Križan : Bitka o Bratislavu
Milan Marônek : Souvenir of China
Michal Krištof : Bratislava
Ľubomír Švec : Odovzdávanie hasičského auta

PLÁN VÝSTAV

0 724
Láska k folklóru Ladislav Zezula, Jozef Pavlík, Zdenka Pavlíková výstava vlastná kurátori: PhDr. Peter Michalovič, PhDr. Viera Drahošová termín: 2. december 2016 – 27. január 2017 Maliari Slovácka v 19. a 20....