Piatok, september 22, 2017
2017

Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Skalických dní vás srdečne pozývame na Dni otvorených dverí 23. a 24. septembra od 10.00 do 18.00 hodiny. Návštevníkom ponúkame prehliadku výstavy Skalica 1217 – 2017 ( k 800. výročiu prvej písomnej zmienky) a komentovanú prehliadku Stálej expozície Záhorského múzea a Galérie Júliusa Koreszku.

Foto: Martin Hoferka

Pracovníci Záhorského múzea v Skalici navštívili 12. septembra 2017 výstavu partnerského múzea v Hohenau an der March Cukrovar bratov Strakošovcov v Hohenau 1867 – 2005. Výstave predchádzal dlhodobý výskum autora  výstavy Ernsta Springera (bývalého vedúceho múzejného spolku a dlhoročného pracovníka cukrovaru) a jeho brata Ing. Rudolfa Springera.  S ich výkladom sme si so záujmom prezreli bohato fotografiami, autentickými dokladmi a množstvom exponátov vybavenú  výstavu o 138-ročnej histórii najstaršieho rakúskeho cukrovaru, ktorý bol významným miestnym i regionálnym podnikom až do svojho zániku v roku 2005. Prezieravým vedením pôvodne moravskej rodiny Strakošovcov predstavoval  dôležitý prvok nielen hospodárskeho, ale i sociálneho a kultúrneho pozdvihnutia obce a okolia.

Následne sme navštívili stálu expozíciu miestnych dejín, remesiel a histórie železničnej dopravy, ukončili sme priateľským posedením a výmenou skúseností z posledného obdobia už 15-ročnej vzájomnej spolupráce.

Dňa 7. septembra 2017 bola Záhorskému múzeu v Skalici počas otváracieho ceremoniálu Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 v Marianeu v Trnave,  spojenom s udeľovaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá, udelená cena za rok 2016 v kategórii Menšia publikácia – drobná tlač – periodiká za 25 ročníkov časopisu Záhorie. Preberania ceny, ktorú udeľuje Slovenské národné múzeum, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a redakcia revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá, sa zúčastnil výkonný redaktor časopisu Záhorie Peter Michalovič a šéfredaktorka Viera Drahošová, ktorá poďakovala za ocenenie, ale tiež všetkým, ktorí akoukoľvek formou časopisu pomáhajú.

Prezentácie jednotlivých laureátov: https://www.youtube.com/watch?v=FVIRdxDzi0g (časopis Záhorie 22.30 min.)

Slávnosť hlboké 17.9.2017 pozvánka

Záznam z prenosu Slávnostných služieb Božích z evanjelického a. v. kostola v Hlbokom: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11782/136134#4559

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
Mesto Skalica

Tlačová správa

Názov podujatia: Skalica 1217 – 2017
Miesto:                Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:   vernisáž v piatok 25. augusta o 16.00 hod.
Výstava potrvá do 20. októbra 2017

Záhorské múzeum v Skalici pripravilo výstavu Skalica 1217 – 2017. Výstava, ktorá sa bude konať v termíne od 25. augusta do 20. októbra 2017 v múzejných výstavných priestoroch, bude venovaná 800. výročiu od prvej písomnej zmienky o meste Skalici.
Výstava dokumentuje najdôležitejšie obdobia, významné medzníky, udalosti i osobnosti, ktoré určitým spôsobom ovplyvnili život v tomto meste. Panelová výstava doplnená o trojrozmerné zbierkové predmety je rozčlenená do viacerých tematických celkov i chronologických častí (Najstaršie osídlenie, Stredovek, Mestská správa, Obdobie 1526 – 1711, Cechy, Duchovný život, Školstvo, Obdobie 1711 – 1900, Začiatok 20. storočia, Obdobie 1918 – 1922, Vinohradníctvo, Tradičná strava, Tradičný odev, Tlačiarstvo, Hudba, Pamiatky, I. ČSR a Slovenský štát, Po druhej svetovej vojne).
Kurátormi výstavy sú odborní pracovníci Záhorského múzea v Skalici PhDr. Robert Bača, Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD., PhDr. Viera Drahošová, PhDr. Richard Drška, Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D., PhDr. Peter Michalovič a Mgr. Róbert Svíba.
Výstava sa uskutoční s podporou Neinvestičného fondu Mesta Skalica.

zdroj: www.skalica.sk
Najstaršia pamiatka Skalice a jedna z najstarších a najvýznamnejších na Slovensku, národná kultúrna pamiatka Rotunda sv. Juraja sa po rokoch dočká opravy strechy. V minulom týždni sa začali práce na riešení havarijného stavu strechy. Tento projekt je spolufinancovaný Ministerstvom kultúry SR v sume 30-tisíc eur.

Návštevný režim v rotunde nie je obmedzený.

(www.skalica.sk)

53 titulov sa uchádza o víťazstvo v ankete Kniha Záhoria 2016

V Záhorskej knižnici v Senici je od 18. júla 2017 vystavených 53 kníh s ambíciou získať v 9. ročníku čitateľskej ankety titul „Kniha Záhoria 2016“. Hlasovať o nich možno vo verejných knižniciach i na internete. Výsledky oficiálne vyhlásia v Senici na jeseň.

O víťazovi rozhodnú čitatelia, ktorí knihám dajú hlas vo verejných knižniciach Záhoria odovzdaním hlasovacieho lístka v prospech vybraného titulu, alebo hlasovaním prostredníctvom internetu na webových stránkach spoluorganizátorov ankety. Sú nimi Záhorská knižnica v Senici, mestá Senica, Skalica, Holíč, Záhorské múzeum v Skalici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici a Mestské centrum kultúry v Malackách. Ktoré tituly sa zaradili medzi súťažiace? Výlučne knihy, ktorým nechýba medzinárodné knižné označenie ISBN, sú pritom o Záhorí, o Záhorákoch, zo Záhoria, alebo od autorov či vydavateľov pôvodom zo Záhoria alebo na Záhorí žijúcich. Knihy do súťaže navrhli čitatelia, vydavatelia, autori, spolutvorcovia, tlačiarne, sponzori alebo investori. Ak splnili všetky anketou stanovené podmienky a sú pritom z produkcie v roku 2016, možno o nich hlasovať. Internetové hlasovanie organizátori zabezpečili technicky tak, aby nemohlo byť zneužité opakovaným hlasovaním z jednej elektronickej adresy.

Súťaž je už tradične zdravou rivalitou obcí a miest ako podporovateľov knižnej produkcie, podnecuje zdravý lokálpatriotizmus, vlastenectvo i hrdosť na významných rodákov a dosiahnuté úspechy. V ankete sú tohto roku knihy z Malaciek, Skalice, Senice, Holíča, Sobotišťa, Plaveckého Podhradia, Plaveckého Štvrtka, z Lamača i ďalších miest a obcí.

Súťažiace tituly predstavujú tiež množstvo výnimočných osobností spojených so Záhorím. Sú nimi napríklad i cisárovná Mária Terézia, básnik Pavol Országh Hviezdoslav, novinár, kňaz a národný buditeľ Jozef Miloslav Hurban (200-ročnicu od jeho narodenia si celý rok pripomíname), alebo jeho syn spisovateľ, novinár i politik Svetozár Hurban Vajanský, ktorý sa v Hlbokom narodil pred 170 rokmi, ale i menej známe okolnosti zo života exilového básnika Rudolfa Dilonga… Cenné je, že aj z hľadiska poznávania krás Slovenska súťažia i knihy a brožúry o pútnických miestach, sakrálnych stavbách, turistických trasách a zaujímavých častiach prírody. Zastúpená je beletria, poézia, rozprávky, spomienky pamätníkov. Medzi populárno-náučnými publikáciami nachádzame i príručku pre účtovníkov, knižku o menej známych osobnostiach odboja, vedy, katalógy k výstavám výtvarníkov, zborník s víťaznými prácami z celoštátnej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 i knihu o remeslách a živnostiach.

Tematicky súťažia knihy venované hasičským zborom, hudobníkom, poľovníkom, výtvarníkom, literátom i fotografom.

V doterajších ôsmich ročníkoch ankety súťažilo spolu 347 kníh. V 1. ročníku sa Knihou Záhoria 2008 stal titul Ján Náhlik – Fotografie od Dany Janáčkovej. V 2. ročníku bola Knihou Záhoria 2009 kniha básní Zdenky Lacikovej S krídlami básne. Treťou Knihou Záhoria 2010 sa stala publikácia Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského. Za 4. Knihu Záhoria 2011 hlasujúci zvolili Encyklopédiu Suchohradu Dimburka, v 5. ročníku Knihou Záhoria 2012 bolo Jabuoňické všelico 1262 – 1212, šiestym titulom Kniha Záhoria 2013 sa pýši kniha Dušana Krivského Blb nového typu. V 7. ročníku získala titul Kniha Záhoria 2014  Habánka od Vojtecha Czobora a vlani pri rekordnej účasti 62 súťažiacich zvíťazila a Knihou Záhoria 2015 sa stala Senica v nostalgii pohľadníc od Petra Brezinu a Jána Petra. Kto sa medzi víťazov zaradí v 9. ročníku?

Čitateľská anketa o Knihu Záhoria 2016, ktorá minulý týždeň odštartovala hlasovaním o 53 navrhnutých tituloch, je jedinou anketou, v ktorej nerozhodujú posudky recenzentov, odborných porôt, grafikov alebo knihovníkov. O víťazovi rozhodnú čitatelia. Hlasovať možno do konca septembra 2017. Výsledky vyhlásia organizátori v októbri tohto roku v Záhorskom múzeu v Skalici za účasti autorov a vydavateľov víťazných kníh.

ZÁHORSKÁ KNIŽNICA SENICA

Link pre hlasovanie: http://zahorskakniznica.eu/index.php/2-uncategorised/995-kniha-zahoria-2016-nominacie-a-hlasovanie#hlasovanie

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tlačová správa

Názov podujatia:     PUTOVANIE SKALICKOU HISTÓRIOU – DUCHOVNÝ ŽIVOT V SKALICI
Miesto:                    Jezuitský kostol v Skalici
Dátum konania:      štvrtok 27. júla 2017 o 17.00 hod.

K 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Skalici pozýva Mesto Skalica spolu so Záhorským múzeom v Skalici na už 7. diel cyklu Putovanie skalickou históriou, ktorý je venovaný duchovnému životu v tomto meste.

Duchovný život v Skalici v historickom priereze priblížia viacerí historici a publicisti. Stredovekým náboženským životom v meste, ako i dnes už zaniknutou židovskou náboženskou obcou a zborom Jednoty bratskej prevedie návštevníkov odborný pracovník Záhorského múzea v Skalici ThLic. Martin Hoferka, Th.D. Pôsobenie náboženských rádov od františkánov, ktorí prišli do mesta v 15. storočí až po milosrdných bratov, ktorí prišli do Skalice v závere 18. storočia, priblíži Mgr. Ľudovít Košík. Stavebný vývoj sakrálnych pamiatok s dôrazom na obdobie gotiky a baroka osvetlí Mgr. Martin Surový. O vzniku a vzostupe evanjelického cirkevného zboru porozprávajú ThDr. Peter Švehla, zborový farár a Mgr. Peter Chmurčiak. Záver programu za účasti všetkých účinkujúcich bude patriť živým tradíciám v dvoch najpočetnejších kresťanských cirkvách.

V hudobnom programe podujatia vystúpia Timotej Kyselica (hra na organe), Alžbeta Michalovičová (spev) a spevokol evanjelického cirkevného zboru. Moderátorkou programu bude Jana Koutná.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Reportáže Televízie Skalica k podujatiu Duchovný život v Skalici:

S ľútosťou sme obdržali správu, že dňa 3. júla 2017 nás navždy opustil maliar, výtvarník, ilustrátor, autor tapisérií Viktor Holečko. Posledná rozlúčka sa uskutočnila 12. júla 2017 v bratislavskom krematóriu.

Viktor Holečko sa narodil 26. novembra 1938 v Košiciach. V rokoch 1954-58 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave na oddelení keramiky u profesora Teodora Lugsa. Po jej ukončení pokračoval v štúdiu výtvarnej výchovy v rokoch 1958-1962 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave u profesora Eugena Lehotského. Bol členom Slovenskej výtvarnej únie a Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska. Žil a tvoril v Studienke.

Pripomeňme si ho rozhovorom, ktorý bol uverejnený v časopise Záhorie v roku 2008.

Rozhovor s maliarom Viktorom Holečkom

PLÁN VÝSTAV

0 905
Láska k folklóru Ladislav Zezula, Jozef Pavlík, Zdenka Pavlíková výstava vlastná kurátori: PhDr. Peter Michalovič, PhDr. Viera Drahošová termín: 2. december 2016 – 27. január 2017 Maliari Slovácka v 19. a 20....