Piatok, máj 26, 2017
2017

V sobotu 20. mája 2017 v čase od 10.00 do 18.00 hod. vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí Záhorského múzea v Skalici pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií, Trdlofestu a začiatku letnej turistickej sezóny v Skalici. Bezplatne bude sprístupnená aktuálna výstava Laca Csurmu Deťom pre radosť, stála expozícia Záhorského múzea v Skalici a Galéria Júliusa Koreszku.

Týmto májovým víkendom sa opäť otvorí turistická sezóna a Záhorské múzeum v Skalici môžete navštíviť aj počas víkendov: v sobotu od 10.00 do 14.00 hod. a v nedeľu od 14.00 do 18.00 hod.

Tlačová správa

Názov podujatia:    Laco Csurma – Deťom pre radosť
Miesto:                   Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:      vernisáž v piatok 28. apríla 2017 o 16.00 hod.

Záhorské múzeum v Skalici do svojho výstavného plánu pravidelne zaraďuje i podujatia venované deťom a jedným z nich je i výstava ilustrátora Ladislava Csurmu s názvom Deťom pre radosť.
Ladislav Csurma je absolventom SUPŠ v Košiciach (1975-79). Pracoval v Slovenskej filmovej tvorbe na Kolibe ako animátor kreslených filmov pre deti (Kuk a Bubu, Dada a Dodo, Chlapec s čiapkou, Willy Vuhlmaus, Mesto na Dunaji …). Od roku 1988 tvorí v slobodnom povolaní (komiksové príbehy Pipi dlhá pančucha, Romanové dobrodružstvá, Inšpektor Barány, Tajomstvo starého domu; ilustrácie kníh Františka Šebeja Karate, Karate-Kata, Strečing, Pranajáma; pre ďalších autorov Encyklopédia atletiky, Lyžovanie a v edícii “Ako začať ”rôzne športové publikácie; vlastná séria leporeliek pre vydavateľstvo Timy a Valibuk pre Q 111).
V rokoch 1990 – 1995 pôsobil v Luxemburgu v „Štúdiu 352“ – tvorba animovaných seriálov Spooky, Les Crobs, Renárt a i. Po roku 1995 spolupracuje s talianskym štúdiom „Rainbow“ – animované seriály Tommy a Oskar, Winx, Monster alergie a so štúdiom Bonton- Zlín (kreslený seriál Bob a Bobek). V súčasnosti pracuje na Slovensku pre rôzne reklamné agentúry, ilustruje učebnice pre základné školy a venuje sa voľnej tvorbe. Žije a tvorí v Lábe.
Výstava v Záhorskom múzeu v Skalici bude prezentovať výber z autorovej tvorby venovanej predovšetkým detskému publiku.
Úvodné slovo na vernisáži výstavy prednesie Ján Hladík. V kultúrnom programe vystúpia žiaci Súkromnej základnej školy Štvorlístok zo Skalice.
Výstavu môžete navštíviť do 4. júna 2017.

Záhorské múzeum v Skalici pripravuje výstavu Žili v Skalici, ktorou chce predstavovať  ľudí, ktorí v Skalici žili, pracovali, zanechali stopy a urobili niečo pre druhých. Nestáli vo vedúcich pozíciách, nemali vždy ideálne podmienky, ale žili svojimi povolaniami a záujmom, ktorými obohacovali svoje okolie.

Výstava, ktorá sa bude konať v termíne od 7. júla do 20. augusta 2017 v múzejných výstavných priestoroch, bude venovaná Jánovi Blahovi a Miroslavovi Syllovi.

Ján Blaha (1891 – 1975), tesár, rezbár

Narodil sa, prevažnú väčšinu života žil a pochovaný je v Skalici. Bol technicky zdatným tesárom, navrhoval a realizoval rôzne zariadenia a pomôcky pre domácnosť, venoval sa tiež stolárskym prácam. Zostrojil a viedol stavbu lešení pri oprave skalických kostolov a vyťahovaní zvonov. Vyrezal bohato zdobený ústredný kríž na katolíckom cintoríne a kríž vo vinohradníckej oblasti Propaste.

Vyrezal množstvo drevených reliéfnych tabúľ s námetmi najčastejšie z vinohradníckeho prostredia, ktoré si ľudia objednávali ako dary a umiestňovali vo svojich búdach. Reliéfy dopĺňal veršíkmi, venovaniami. Obľube sa tešili drevené plastiky skalickej rotundy a vinohradníckych súdkov na stojane, ktoré vyrábal vo väčších množstvách a variantoch.

Miroslav Sylla (1887 Kostelec nad Labem – 1979 Brandýs nad Labem), maliar, pedagóg

V roku 1919 nastúpil ako pedagóg na skalické gymnázium Miroslav Sylla, maliar s umeleckým vzdelaním. Popri pedagogickej činnosti sa aktívne zapájal do spolkového a spoločenského života v Skalici, v TJ Sokol bol autorom výzdoby novej sokolovne, robil grafické práce pre tlačiareň Teslíkovcov, naprojektoval dve vilky na Hollého ulici pre svoju rodinu a rodinu Jaroslava Zmítka, nacvičoval divadlá a s manželkou – maliarkou Svatavou Syllovou navrhovali kulisy. Vo vlastnej tvorbe sa venoval realisticky stvárneným ľudovým motívom z moravsko-slovenského pomedzia, duchovným námetom, krajinomaľbe. Bol členom Spolku výtvarných umelcov Marold a Umeleckej besedy slovenskej i českej. V roku 1939 musel odísť z pedagogických služieb a odišiel i zo Skalice.

Zámerom je vytvoriť v budúcnosti i voľné pokračovanie výstavy, preto radi privítame námety na ďalšie.

Obraciame sa na Vás s prosbou o zapožičanie Jánom Blahom a Miroslavom Syllom vytvorených prác, privítame informácie o nich a s nimi súvisiace fotografie, dokumentáciu.

Kontakt:

Záhorské múzeum v Skalici
Námestie slobody 13
909 01 Skalica

tel: +421 (0)34/664 4230
+421 (0)34/664 4253
mail: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
zahorskemuzeum@zupa-tt.sk
web: www.zahorskemuzeum.sk

Kontaktné osoby: PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka; Mgr. Róbert Svíba, vedúci oddelenia zbierok

O stravovaní našich predkov v Skalici porozprávala pre Televíziu Skalica etnologička Záhorského múzea v Skalici Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD., ktorá so svojou prednáškou vystúpila i v rámci ďalšej časti cyklu Putovanie skalickou históriou, tentokrát na tému Skalické kulinárske špeciality.

Reportáž si môžete pozrieť tu:

Foto: Anna Palkovičová

V utorok 4. apríla 2017 sa v priestoroch Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave uskutočnil vedecký seminár z cyklu Pamäť literárnej vedy pri príležitosti životného jubilea prof. Evy Fordinálovej.  V rámci programu so svojou prednáškou s názvom Eva Fordinálová a Záhorské múzeum v Skalici vystúpila i riaditeľka Záhorského múzea v Skalici PhDr. Viera Drahošová.

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici

Tlačová správa

Názov podujatia:   Prezentácia publikácie Richarda Dršku Mestská správa Skalice do roku 1711
Miesto:                  Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:     vo štvrtok 6. apríla 2017 o 16.00 hod.

Obsiahla monografia PhDr. Richarda Dršku na 314 stranách vychádza pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Skalici a 645. výročia udelenia mestských výsad. Obsah publikácie vo svojich príspevkoch priblížia recenzenti prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. a autor PhDr. Richard Drška.
V kultúrnom programe vystúpi hudobné teleso Reminiscencie.
Predmetom predkladanej práce je problematika organizácie mestskej správy Skalice od získania mestských výsad v roku 1372 do konca stavovských povstaní v Uhorsku v roku 1711. Dôraz pri výskume danej témy je položený na podrobnom archívnom výskume, a to najmä vo fondoch Štátneho archívu Trnava, pracovisko Archív Skalica, kde je uložený aj skalický mestský archív. Získané údaje dopĺňajú aj ďalšie pramene z archívov na Slovensku, v Maďarsku, Českej republike a, samozrejme, bohatá literatúra venovaná problematike slobodných kráľovských miest na Slovensku. Práca je rozdelená na textovú a tabuľkovú časť. Text sa najprv sústreďuje na objasnenie vývoja Skalice do druhej polovice 16. storočia, na premeny volebného systému a následne na jednotlivé úrady, vyšších a nižších úradníkov a mestských zamestnancov. K najdôležitejším úradom patrila komunita mešťanov – obec, senát majúci kompetencie súdne a výkonné v usmerňovaní verejného života. Na jeho čele stál richtár, členmi boli aj mešťanosta starajúci sa o hospodárenie mesta a mestský kapitán, ktorý zabezpečoval obranu mesta a ochranu mestských pozemkov. Pre vinohrady a delikty v nich fungoval vinohradnícky súd, na jeho čele stál vinohradnícky majster. Mestské písomnosti, knihy a celý archív mal na starosti notár. Úradnícky aparát mesta tvorili: pokladník, správcovia pivovaru, špitálsky úradník, kostolníci, dozorcovia trhu, dozorcovia jatiek, správcovia rybníkov, hájnici a strážcovia vinohradov, štvrtníci, mýtnici a kontrolóri účtov. Okrem nich mesto zamestnávalo aj fiškála, rektora mestskej školy, organistu, lekára, obecného sluhu, hodinára, furmana, drábov, trubača, sládka, chmelára, tehliara, vincúra, strážcu väzenia a kata. Správa mesta bola tak pomerne podrobne štruktúrovaná.
Druhá, tabuľková časť podáva prehľad o jednotlivých úradoch a osobách, ktoré ich zastávali v jednotlivých rokoch. Výskum témy potvrdil, že vývoj v Skalici v oblasti správy bol zhodný s ostatnými poprednými uhorskými mestami, špecifikum predstavujú miestne označenia jednotlivých úradov a úradníkov, viažuce sa na slovenské etnikum, ktoré v meste prevládalo.

Vydanie monografie z verejných zdrojov podporil ako hlavný partner projektu Fond na podporu umenia a občianske združenie KVARTETO Skalica. Knihu je možné zakúpiť v Záhorskom múzeum v Skalici, cena je 10,- €.

MESTSKA SPRAVA SKALICE obal pred

V pondelok 27. marca 2017 sa uskutoční pri príležitosti 150. výročia narodenia MUDr. Pavla Blahu slávnostné položenie kvetov pri pomníku MUDr. Pavla Blahu na katolíckom cintoríne v Skalici.

Tlačová správa 

Unikátna výstava Divadelného ústavu Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr na javiskách slovenských divadiel putuje do Záhorského múzea

Kurátorka výstavy: Juliana Beňová, Divadelný ústav
Architekt výstavy: Ján Pálffy
Realizácia: DESTIN, a. s.
Vernisáž v Záhorskom múzeu v Skalici: dňa 24. marca 2017 o 16.00 hod., vstup voľný

Dňa 24. marca 2017 o 16.00 hod. sa v priestoroch Záhorského múzea v Skalici uskutoční vernisáž výstavy Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr na javiskách slovenských divadiel, ktorá je reinštaláciou raritnej výstavy Divadelného ústavu Divadelná tvár Ľudovíta Štúra. Kľúčové tematické a obrazové časti výstavy boli prenesené do Skalice, aby prezentovali mnohoraké podoby Jozefa Miloslava Hurbana a Ľudovíta Štúra na slovenských javiskách.

Nosná časť výstavy Divadelná tvár Ľudovíta Štúra, ktorá bola od októbra 2015 do konca februára 2016 inštalovaná v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave bude predstavená návštevníkom Záhorského múzea v Skalici. Doplnená novými výstavnými panelmi a pod zmeneným názvom prináša pohľad na najznámejších národných dejateľov, Jozefa Miloslava Hurbana a Ľudovíta Štúra, divadelnou optikou. Výstava sa zameriava na slovenské inscenácie so štúrovskou a dobrovoľníckou tematikou a primárne sa venuje Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi v spojitosti so slovenským divadlom a drámou. Chce upozorniť na neznáme fakty, súvislosti a udalosti spojené s divadelnou a dramatickou činnosťou Jozefa Miloslava Hurbana a jeho potomkov vo viacerých generáciách (Svetozár Hurban Vajanský, Vladimír Hurban Svetozárov, Vladimír Hurban Vladimírov, Svetozár Hurban). Rovnako reflexia národného hnutia a jeho hlavných protagonistov (Hurban ako postava dramatickej literatúry) je skôr výnimočná než pravidelná, preto ju výstava zaznamená prostredníctvom inscenácií zobrazujúcich osudy Hurbana a hurbanovcov (dobrovoľníkov).
Výstava odkryje ďalší z významov a historických odkazov národných dejateľov pre našu kultúru a odhalí ich rozmanité podoby na javiskách slovenských divadiel. Viaceré inscenácie s tematikou hurbanovcov a štúrovcov pripomínajú, že národní hrdinovia boli ľudia, ktorých život a dielo sú stále hodné scénického stvárnenia.

Pútavé informačné panely usporiadané do tvaru dvoch lomeníc vytvárajú dojem portálového komponovania divadelného priestoru. Prvý sled panelov sleduje Štúra ako subjekt divadelného diania, v druhom vystupuje ako jeho objekt a štyri nosné panely predstavia Hurbana v kontexte slovenskej drámy a divadla. Návštevníci tak vnímajú komplexný obraz Štúra a Hurbana a ich vzťah k divadlu a divadla k nim. Obrazová mozaika fotografií a malieb, kostýmy a artefakty z inscenácií a tiež textová zložka výstavy podávajú plastický obraz o novej, divadelnej podobe Jozefa Miloslava Hurbana a Ľudovíta Štúra. Výstava je v kontexte slovenského výstavníctva doposiaľ neprezentovanou témou a vyniká aj kvalitným súčasným výtvarným riešením.

Vernisáž výstavy Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr na javiskách slovenských divadiel sa uskutoční 24. marca 2017 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu v Skalici. Unikátnu výstavu pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici pri príležitosti osláv dvojstého výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Výstava potrvá do 21. apríla 2017.

Výstavu pripravili:

Divadelný ústav Bratislava - logo

Trnavský samosprávny kraj

Záhorské múzeum v Skalici - logo

Ďalšie fotografie nájdete i na stránke Divadelného ústavu Bratislava: http://www.theatre.sk/galeria/Fotogaleria-2017/Vernisaz-vystavy-Jozef-Miloslav-Hurban-a-ludovit-stur-na-javiskach-slovenskych-divadiel/493/

Foto: archív ZŠ a MŠ v Uníne

V piatok 17. marca 2017 sa na Základnej škole v Uníne uskutočnila pre žiakov 6. – 9. ročníka prednáška historika Záhorského múzea v Skalici Mgr. ThLic. Martina Hoferku, Th.D. o škole v minulosti.  Žiaci získali informácie o najstarších dejinách, učiteľoch, podmienkach výučby, o postupnom rozširovaní školy i mnohých veselých príhodách.

V nedeľu 19. marca 2017 sa v obci Beckov uskutočnila celonárodná spomienka pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, na ktorých sa zúčastnili i zástupcovia Záhorského múzea v Skalici, riaditeľka PhDr. Viera Drahošová a zástupca riaditeľky PhDr. Peter Michalovič.

Tlačová správa z podujatia i fotografie:
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/celonarodnej-spomienky-na-jozefa-miloslava-hurbana-v-beckove-sa-zucastnili-aj-jeho-pravnucata.html?page_id=390034

PLÁN VÝSTAV

0 513
Láska k folklóru Ladislav Zezula, Jozef Pavlík, Zdenka Pavlíková výstava vlastná kurátori: PhDr. Peter Michalovič, PhDr. Viera Drahošová termín: 2. december 2016 – 27. január 2017 Maliari Slovácka v 19. a 20....