streda, jún 13, 2018

Prehľad publikácií

Zo skladových zásob Vám ponúkame nasledujúce tituly, ktoré si môžete objednať na adrese múzea: Zborník Záhorského múzea 8 (2017, 255 s., 10,- €)V službách človečenstva...

Edičná činnosť

Edičná činnosť múzea súvisí s jeho výskumnou a prezentačnou činnosťou. Ako výsledok výskumov vychádzajú monografie o obciach na Záhorí, ako i iné neperiodické a...

Plán výstav

Plán výstav na rok 2018

Ľudový odev na Záhorí vlastná výstava do 23. 2. 2018Bolo u nás more výstava v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave 2. 3. – 29.3. Jozef Chrena: Z tvorby 6. 4....