pondelok, október 22, 2018

Prehľad publikácií

Zo skladových zásob Vám ponúkame nasledujúce tituly, ktoré si môžete objednať na adrese múzea:  Zborník Záhorského múzea 8 (2017, 255 s., 10,- €) V službách človečenstva...

Edičná činnosť

Edičná činnosť múzea súvisí s jeho výskumnou a prezentačnou činnosťou. Ako výsledok výskumov vychádzajú monografie o obciach na Záhorí, ako i iné neperiodické a...