sobota, december 9, 2017

PhDr. Alena Bartlová, CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod...

Ambulanciu, vybavenú na tú dobu kompletnými lekárskymi prístrojmi a vhodným nábytkom získal Dr. Blaho až v Luhačoviciach,1 kde liečil kúpeľných hostí každoročne v letných mesiacoch od roku 1908 do vypuknutia vojny.2 Autorom myšlienky získať...

PhDr. Alena Bartlová, CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod...

V dňoch 28. a 29. septembra 1946 sa obyvatelia Skalice zišli na zaujímavých oslavách. Pripomínali si dôležitú udalosť z histórie svojho mesta. Renovovali si a znovu obnovili prevádzku svojrázneho Spolkového domu², ktorý zohral významnú...

800. výročie prvej písomnej zmienky o Skalici

Uhorsko na prelome 12. a 13. storočia Situáciu, za ktorej sa Ondrej II. (1205 – 1235) dostal v Uhorsku k moci, možno charakterizovať ako boj o vládu so starším bratom Imrichom (1196 – 1204). Mladšiemu...

Náš rozhovor s divadelným historikom a operným dramaturgom PhDr. Jaroslavom Blahom

Narodil sa 6. mája 1942 v Bratislave. Študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1960 – 1961, štúdium divadelnej vedy absolvoval na Vysokej škole múzických umení v roku 1968....

MUDr. Pavel Blaho a jeho iniciatíva v kontexte slovenského výtvarného diania na prelome 19....

V uplynulom roku sa častejšie ako zvyčajne skloňovalo meno významnej osobnosti slovenských dejín – politika a národného buditeľa, kultúrnoosvetového dejateľa, redaktora a publicistu MUDr. Pavla Blaha (1867 – 1927), ktorého celoživotné pôsobenie je teritoriálne...

Sklárne v Malých Karpatoch

Počiatky sklárstva na Slovensku siahajú do 14. storočia. Sklári k nám prichádzali predovšetkým z Nemecka a Čiech, ale časom postupne splývali s domácim obyvateľstvom. Sklári boli často priekopníkmi, keďže sa usádzali na doteraz neosídlených...

Plán výstav

Plán výstav na rok 2017

Láska k folklóru Ladislav Zezula, Jozef Pavlík, Zdenka Pavlíková výstava vlastná kurátori: PhDr. Peter Michalovič, PhDr. Viera Drahošová termín: 2. december 2016 – 27. január 2017Maliari Slovácka v 19. a 20....