Záhorské Múzeum Skalica http://www.zahorskemuzeum.sk Tue, 24 Apr 2018 08:31:57 +0000 sk-SK hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.3 Voľby v Skalici na sviatok sv. Juraja http://www.zahorskemuzeum.sk/volby-v-skalici-na-sviatok-sv-juraja/ Tue, 24 Apr 2018 08:31:57 +0000 http://www.zahorskemuzeum.sk/?p=8150 Sviatok sv. Juraja (mučeníka) 24. apríla býval v minulosti pre Skalicu jedným z najdôležitejších dní v roku. Z titulu slobodného kráľovského mesta mali mešťania totiž právo na vlastnú samosprávu. Každoročne tak odstupoval celý úradnícky aparát mesta na čele s richtárom a senátormi a konali sa voľby. Najstaršie informácie o volebných zvyklostiach obsahuje listina kráľovskej komisie z roku 1550. Podľa nej, ako i poznámok použitých v spore […]

The post Voľby v Skalici na sviatok sv. Juraja appeared first on Záhorské Múzeum Skalica.

]]>
Deň otvorených dverí http://www.zahorskemuzeum.sk/den-otvorenych-dveri-7/ Mon, 23 Apr 2018 12:13:16 +0000 http://www.zahorskemuzeum.sk/?p=8144 Deň otvorených dverí v Záhorskom múzeu v Skalici pri príležitosti medzinárodného dňa múzeí a galérií, Trdlofestu a zahájenia turistickej sezóny. Bezplatne bude sprístupnená Stála expozícia, Galéria Júliusa Koreszku a aktuálna výstava maliara Jozefa Chrenu.

The post Deň otvorených dverí appeared first on Záhorské Múzeum Skalica.

]]>
Mgr. Ivana Červenková, PhD.: Jablonický kaštieľ – sonda do histórie http://www.zahorskemuzeum.sk/jablonicky-kastiel-sonda-historie-mgr-ivana-cervenkova-phd/ Mon, 23 Apr 2018 10:47:32 +0000 http://www.zahorskemuzeum.sk/?p=8140 Odborné publikácie uvádzajú, že pôvodný renesančný kaštieľ v Jablonici bol postavený koncom 16. storočia. Podľa rukopisu Dr. Gábriša Dejiny Jablonice a jablonickej fary z roku 1952 stál pravdepodobne na mieste bývalého vodného hradu, ktorý obklopovala priekopa a valy. Kaštieľ však pri pustošení mestečka Turkami v roku 1663 vyhorel. Stavba, ktorá sa nám zachovala do súčasnosti, […]

The post Mgr. Ivana Červenková, PhD.: Jablonický kaštieľ – sonda do histórie appeared first on Záhorské Múzeum Skalica.

]]>
Záhorie 1/2018 http://www.zahorskemuzeum.sk/zahorie-1-2018/ Mon, 23 Apr 2018 10:28:30 +0000 http://www.zahorskemuzeum.sk/?p=8137 PhDr. Viera Drahošová: Vážení čitatelia Mgr. Ivana Červenková, PhD.: Jablonický kaštieľ – sonda do histórie Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD.: Jarné obyčaje na Záhorí PhDr. Peter Brezina: Odvážna žena z Petrovej Vsi Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Tragický požiar v Perneku v roku 1867 Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD., PhDr. Richard Drška: Ľudový odev na Záhorí – malacký […]

The post Záhorie 1/2018 appeared first on Záhorské Múzeum Skalica.

]]>
Požiarna zbrojnica na Malom rínku v Skalici http://www.zahorskemuzeum.sk/poziarna-zbrojnica-na-malom-rinku-v-skalici/ Thu, 19 Apr 2018 08:22:09 +0000 http://www.zahorskemuzeum.sk/?p=8127 Bez protipožiarnej činnosti nemohlo fungovať žiadne mesto, ani obec. Po dlhších snahách bol v Skalici z iniciatívy podnikateľa Rudolfa Vrchovského (synovca Alexandra Boleslavína Vrchovského) v roku 1881 založený dobrovoľný hasičský spolok. Pri založení dostal budovu bývalých mestských bitúnkov na Malom (v minulosti i Dolnom) rínku, ktorú mesto nechalo prestavať na hasičské skladisko. V roku 1901 k nemu pristavali strážnu […]

The post Požiarna zbrojnica na Malom rínku v Skalici appeared first on Záhorské Múzeum Skalica.

]]>
Konzervovanie náhrobníkov na evanjelickom a. v. cintoríne v Skalici http://www.zahorskemuzeum.sk/konzervovanie-nahrobnikov-na-evanjelickom-v-cintorine-v-skalici/ Thu, 12 Apr 2018 07:44:37 +0000 http://www.zahorskemuzeum.sk/?p=8116 V mesiacoch september až november 1932 prebiehali práce, výsledkom ktorých bol rad starobylých náhrobníkov, umiestnený v železobetónovej konštrukcii pri severnom a východnom múre cintorína, pri každom vytlačený nápis a v kúte mramorová popisná tabuľa. Uprostred cintorína postavili mohylu s mramorovou doskou, na ktorej sú mená činiteľov skalickej cirkvi (neoznačených pomníkom): dr. Ján Prokopius, Samuel Vrchovský, senior Štefan Ďuga, konsenior Karol Bobok de Dezsér […]

The post Konzervovanie náhrobníkov na evanjelickom a. v. cintoríne v Skalici appeared first on Záhorské Múzeum Skalica.

]]>
Nesmieme zabúdať na obete vojny, Viktor Ozábal http://www.zahorskemuzeum.sk/nesmieme-zabudat-na-obete-vojny-viktor-ozabal/ Wed, 11 Apr 2018 13:10:16 +0000 http://www.zahorskemuzeum.sk/?p=8102 Každoročne Mesto Skalica pietnym aktom vzdáva 11. apríla úctu a vďaku všetkým, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie mesta a v celkovom kontexte o ukončenie druhej svetovej vojny. Patrí medzi nich a svoj život za oslobodenie Slovenska od fašizmu položil i dôstojník povstaleckej armády a partizánsky veliteľ kpt. Ing. Viktor Ozábal, rodák z blízkych Radošoviec. Narodil […]

The post Nesmieme zabúdať na obete vojny, Viktor Ozábal appeared first on Záhorské Múzeum Skalica.

]]>
Učiteľ národov v Skalici http://www.zahorskemuzeum.sk/ucitel-narodov-v-skalici/ Tue, 10 Apr 2018 12:39:07 +0000 http://www.zahorskemuzeum.sk/?p=8060 Vo svojom pohnutom živote, bohatom na cesty a putovanie, strávil Jan Amos Komenský takmer celý veľkonočný týždeň 1650 v Skalici; Veľká noc vtedy pripadla na 17. a 18. apríla. Rozhodnutím synody na zasadnutí v poľskom Lešne bol poverený starať sa o rozptýlených bratov v českých krajinách a uhorskom exile a vykonať vizitáciu bratských zborov na Slovensku. Spriaznených bratov mal i v Skalici, pod vedením lekára Jozefa Sekuria, […]

The post Učiteľ národov v Skalici appeared first on Záhorské Múzeum Skalica.

]]>
Hotel na námestí v Skalici http://www.zahorskemuzeum.sk/hotel-na-namesti-v-skalici/ Mon, 09 Apr 2018 12:22:36 +0000 http://www.zahorskemuzeum.sk/?p=8051 Medzi charakteristické budovy skalického námestia v prvej polovici 20. storočia patril i mestský hotel (predtým hostinec), ktorý mesto prenajímalo. V roku 1906 zadalo stavbu Milanovi Michalovi Harmincovi, ktorý ju realizoval na mieste staršieho zboreného hostinca v historizujúcom – neogotickom štýle (nie je doložené, či podľa vlastného projektu). Od roku 1908 hotel s centrálnym arkierom, množstvom vežičiek, veľkými členitými prízemnými […]

The post Hotel na námestí v Skalici appeared first on Záhorské Múzeum Skalica.

]]>
Dusarovská kaplnka v Skalici http://www.zahorskemuzeum.sk/dusarovska-kaplnka/ Thu, 05 Apr 2018 08:26:59 +0000 http://www.zahorskemuzeum.sk/?p=8029 Kaplnka Rozlúčky Ježiša a Márie pred utrpením, medzi domácimi známa ako Dusarovská (podľa rodiny Dusardovej), stála na konci pozemku, ktorý patril Adamovi Blaškovičovi. Podľa mestskej kroniky bola kaplnka známa i pod názvom Surmayovská alebo Bokrošovská. Kaplnka pútala svojím elegantným priečelím. Vnútorný priestor kaplnky o rozmeroch jeden a pol siahy na dĺžku a jednej siahy na […]

The post Dusarovská kaplnka v Skalici appeared first on Záhorské Múzeum Skalica.

]]>