streda, február 21, 2018

1938 – 2018 Plány turistickej chaty na Čupoch

K ustanoveniu Klubu československých turistov v Skalici prišlo z iniciatívy pedagógov skalického gymnázia 8. februára 1929. Predsedom klubu sa stal Dr. Hladký, od roku 1933 evanjelický farár Dr. Ďurovič, jednateľom Sedláček, neskôr Wernerová, pokladníkom...

Bolo u nás more

Tlačová správa Názov podujatia: Bolo u nás more - fosílie z obdobia mladších treťohôr Miesto:               Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica Dátum konania:  výstava je sprístupnená bez vernisáže...

Výstava Žili v Skalici – Miroslav Sylla na skalickom gymnáziu

S osobnosťou pedagóga a maliara Miroslava Syllu, člena prvého profesorského zboru skalického gymnázia po vzniku Československej republiky, a jeho pôsobením v pedagogickej, ale tiež rozsiahlej spoločenskej a umeleckej činnosti sa môžu študenti Gymnázia F....

Skalické radnice

PhDr. Richard Drška Samospráva slobodných kráľovských miest nachádzala svoj odraz i v mestskej topografii. Zhmotnením nadobudnutých výsad udelených panovníkom mestám sa stali stavby obranného, náboženského, hospodárskeho a správneho charakteru. K posledne menovaným patria na prvom...

Záhorie 5/2017

PhDr. Richard Drška: Skalické radnice Mgr. Veronika Chňupková: Z histórie detského domova v Holíči Mgr. Terézia Pavlásková: Ferdiš Juriga a Zohor Mgr. Denisa Fulmeková: Náš rozhovor s jubilantkou Máriou Kráľovičovou Mgr. art. František Tomík:...

Fašiangy na Záhorí

Fašiangy (fašanki, fašank) boli obdobím od sviatku Troch kráľov (6. január) do Popolcovej stredy (pohyblivý sviatok medzi vianočnými sviatkami a veľkým pôstom). V tomto čase sa v záhorských dedinách konali spoločné priadky, zakáľačky a svadby. Význam...